Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh

Là một tổ chức khoa học và công nghệ, trực thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với vị thế dẫn đầu về khoa học công nghệ tại Việt Nam và uy tín học thuật trên thế giới của trường Đại học Tôn Đức Thắng, Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh sẽ truyền tải những giá trị và thông điệp của Nhà Trường tới các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người học.

Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh

Viện đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức trong ba lĩnh vực là xây dựng chính sách kinh tế; tư vấn-đào tạo doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng cho sinh viên, học viên. Viện quy tụ các chuyên gia đầu ngành về kinh tế, chính sách và quản trị kinh doanh; cùng với sự hỗ trợ về mọi mặt của trường Đại học Tôn Đức Thắng trong quá trình hoạt động.

Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh

Trong bối cảnh biến động toàn cầu, việc ra quyết định của các lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Tư duy cảm tính và kinh nghiệm bộc lộ nhiều hạn chế. Chính vì vậy, giá trị lớn nhất của Viện chính là mang đến giải pháp cho địa phương và doanh nghiệp dựa trên cơ sở khoa học khách quan; đồng thời trang bị cho sinh viên, học viên của Viện nền tảng kỹ năng chuyên nghiệp. Các chuyên gia của Viện sẽ cập nhật những kết quả nghiên cứu mới nhất trong phạm vi chuyên môn vào mọi hoạt động.

TẦM NHÌN

Trở thành người đồng hành tin cậy của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng kinh doanh Việt.
Tạo môi trường hấp dẫn với nhiều thử thách để phát huy năng lực, bản sắc của mỗi cá nhân.
Cung cấp các điều kiện tốt nhất để giúp sinh viên hội nhập với thực tiễn nghề nghiệp.

SỨ MẠNG

Cầu nối vững chắc giữa trường đại học với địa phương và doanh nghiệp.
Mang lý thuyết áp dụng một cách khoa học vào thực tiễn.

SỨ MẠNG

Cầu nối vững chắc giữa trường đại học với địa phương và doanh nghiệp.
Mang lý thuyết áp dụng một cách khoa học vào thực tiễn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín – Tận tâm

Tập trung vào nhu cầu của các đối tượng hữu quan

Tính chủ động và sáng tạo

Hiệu quả, chuyên nghiệp và khoa học trong mọi hoạt động

Uy tín – Tận tâm

Tập trung vào nhu cầu của các đối tượng hữu quan

Tính chủ động và sáng tạo

Hiệu quả, chuyên nghiệp và khoa học trong mọi hoạt động

Xây dựng thành công mối quan hệ phát triển hiệu quả cho ba bên:
Đại học, địa phương, doanh nghiệp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Phát triển địa phương

Xây dựng chiến lược phát triển KTXH, thu hút vốn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực thi chuyển đổi số trong quản lý tại các địa phương

Tư vấn doanh nghiệp

Cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan kinh doanh, quản trị và tài chính doanh nghiệp

Đào tạo thực chiến

Các khóa học theo định hướng thực chiến: Quản trị nhân sự, trợ lý–thư ký CEO, xuất nhập khẩu, digital marketing và các kỹ năng kinh doanh khác.

Nghiên cứu và chuyển giao

Các bằng sáng chế do Cục Sở hữu Trí tuệ và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng

CHUYÊN GIA - GIẢNG VIÊN

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH
“VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CỘNG ĐỒNG”

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI