Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

TẦM NHÌN

Trở thành người đồng hành tin cậy của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng kinh doanh Việt.
Tạo môi trường hấp dẫn với nhiều thử thách để phát huy năng lực, bản sắc của mỗi cá nhân.
Cung cấp các điều kiện tốt nhất để giúp sinh viên hội nhập với thực tiễn nghề nghiệp.

SỨ MẠNG

Cầu nối vững chắc giữa trường đại học với địa phương và doanh nghiệp.
Mang lý thuyết áp dụng một cách khoa học vào thực tiễn.

SỨ MẠNG

Cầu nối vững chắc giữa trường đại học với địa phương và doanh nghiệp.
Mang lý thuyết áp dụng một cách khoa học vào thực tiễn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín – Tận tâm

Tập trung vào nhu cầu của các đối tượng hữu quan

Tính chủ động và sáng tạo

Hiệu quả, chuyên nghiệp và khoa học trong mọi hoạt động

Uy tín – Tận tâm

Tập trung vào nhu cầu của các đối tượng hữu quan

Tính chủ động và sáng tạo

Hiệu quả, chuyên nghiệp và khoa học trong mọi hoạt động

Xây dựng thành công mối quan hệ phát triển hiệu quả cho ba bên:
Đại học, địa phương, doanh nghiệp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Phát triển địa phương

Xây dựng chiến lược phát triển KTXH, thu hút vốn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực thi chuyển đổi số trong quản lý tại các địa phương

Tư vấn doanh nghiệp

Cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan kinh doanh, quản trị và tài chính doanh nghiệp

Đào tạo thực chiến

Các khóa học theo định hướng thực chiến: Quản trị nhân sự, trợ lý–thư ký CEO, xuất nhập khẩu, digital marketing và các kỹ năng kinh doanh khác.

Nghiên cứu và chuyển giao

Các bằng sáng chế do Cục Sở hữu Trí tuệ và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng

CHUYÊN GIA - GIẢNG VIÊN

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH
“VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CỘNG ĐỒNG”

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI