Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Tỉnh Lâm Đồng và Đại học Tôn Đức Thắng sơ kết chương trình hợp tác toàn diện

ày 15/01/2020, Đoàn đại biểu Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh Lâm Đồng đã đến Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) để cùng tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên. 

Đoàn do TS. Phạm S, Phó chủ tịch UBND Tỉnh dẫn đầu cùng với Lãnh đạo các sở: Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ, Nội vụ; UBND Thành phố Bảo Lộc, Văn phòng UBND Tỉnh. 

GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng TDTU và Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hợp tác với Tỉnh cùng làm việc với Đoàn.

Là một trong những tỉnh có hợp tác toàn diện với TDTU rất sớm, Lâm Đồng cũng là nơi TDTU đặt cơ sở giáo dục và khoa học-công nghệ; được xây dựng trong không gian sinh thái trong lành nhất Việt Nam. Trong thời gian qua, hai bên đã thực hiện nhiều chương trình, công việc về bồi dưỡng nhân lực, chuyển giao khoa học & công nghệ, xúc tiến đầu tư, giáo dục, …

Một số hình ảnh Buổi sơ kết:

GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng TDTU
TS. Phạm S, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm

GS. Lê Vinh Danh đánh giá kết quả hợp tác đã thực hiện trong 5 năm qua là có hiệu quả; tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục, cũng như nhiều nhược điểm mà hai bên đều nên quan tâm chấn chỉnh; để hoạt động hợp tác toàn diện giữa 2 đơn vị sẽ phát triển rực rỡ hơn nữa về lượng và về chất trong giai đoạn 5 năm tới sau khi đã vượt qua được thời kỳ đầu nhiều khó khăn và cần thời gian làm quen.

Nguồn: TDTU

Chuyên mục