Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Tỉnh Bình Định cùng Đại học Tôn Đức Thắng sơ kết hoạt động hợp tác giữa 2 đơn vị

Ngày 04/01/2020, Đoàn đại biểu Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh Bình Định đã vào Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) để cùng sơ kết hơn 1 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tỉnh và Nhà trường. Đoàn gồm có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở: Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ, Kế hoạch & Đầu tư, Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND Tỉnh .

GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng; các Phó hiệu trưởng và Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện và Trung tâm của TDTU đã cùng làm việc với Đoàn.

Sau hơn một năm thực hiện chương trình hợp tác toàn diện; hai bên thống nhất rằng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể cả về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh. Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của 2 bên cũng đã  thảo luận sâu, nêu ra những tồn tại và đề xuất giải pháp; đồng thời thống nhất các hành động cải tiến để có thể thúc đẩy hiệu quả hợp tác tốt hơn nữa trong năm 2020 và những năm kế tiếp.

Hợp tác với địa phương là chủ trương lớn của TDTU để mở rộng nhanh hoạt động giáo dục, khoa học-công nghệ vì cộng đồng và phát triển qui mô chuyển giao kết quả giáo dục và khoa học công nghệ cho xã hội. Hợp tác với các trường trung học phổ thông là nhằm hỗ trợ nâng chất lượng giáo dục các môn cơ bản như: tiếng Anh, tin học, thể chất,… để giảm tải việc giảng dạy lại các môn này ở bậc đại học; dành thời gian để sinh viên tập trung sâu vào chuyên môn.

Cùng ngày, vào buổi sáng, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nói chuyện với một số doanh nghiệp, giảng viên-viên chức và gần 1000 sinh viên TDTU về tình hình phát triển kinh tế-xã hội Tỉnh Bình Định trong năm 2019; và danh mục các dự án mà Tỉnh đang kêu gọi đầu tư. Buổi nói chuyện cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho thày-cô trong việc đưa ra các ý tưởng hợp tác với địa phương; đồng thời giúp sinh viên nắm bắt được những thế mạnh riêng của Tỉnh và các cơ hội làm việc tại Bình Định.

Một số hình ảnh của đợt sơ kết:

GS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng TDTU chào mừng Đoàn
Ông Nguyễn Tuấn Thanh tổng kết một số nét chính sau hơn 1 năm hợp tác
Toàn cảnh buổi làm việc
Ông Nguyễn Tuấn Thanh nói chuyện với doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên TDTU trong Chương trình diễn giả công chúng
Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: TDTU

Chuyên mục