Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Thư ngỏ

Kính chào Quý Doanh nghiệp,

Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh (IBEP) là đơn vị trực thuộc Đại học Tôn Đức Thắng. Viện có thế mạnh trong đào tạo và tư vấn doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến kinh doanh, quản trị và tài chính. 

Viện IBEP có ưu thế là đội ngũ chuyên gia hùng hậu thuộc nhiều lĩnh vực và có sự hỗ trợ hết mình của Đại học Tôn Đức Thắng về khoa học công nghệ. Ngoài lĩnh vực hoạt động, Viện đã luôn nỗ lực mang lại những giá trị mới vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc phối hợp với Chính phủ và các Đại học của Đài Loan tổ chức những hội thảo, khóa đào tạo miễn phí về Internet of Things và Trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động, doanh nghiệp luôn phải tìm hướng đi đột phá để duy trì lợi thế cạnh tranh. Trong nhiều năm đào tạo và tư vấn, chúng tôi hiểu rõ những vấn đề ngày nay nếu giải quyết bằng kinh nghiệm và cảm tính sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn; thay vào đó, phải dựa trên phương pháp khoa học và góc nhìn khách quan thì nhà quản trị mới có thể ra quyết định chắc chắn. Do đó, Viện IBEP mang đến giải pháp về đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp tất cả theo định hướng cập nhật những kết quả nghiên cứu mới nhất về chuyên môn. 

Đặc biệt trong lĩnh vực hành vi người tiêu dùng, trong năm 2019, nhóm chuyên gia của Viện IBEP cùng cộng sự thuộc khoa Quản trị Kinh doanh TDTU đã xuất bản công trình nghiên cứu The effect of authenticity perceptions and brand equity on brand choice intention, tạm dịch tiếng Việt: “Ảnh hưởng của nhận thức về tính xác thực và tài sản thương hiệu đến ý định lựa chọn thương hiệu”. Công trình được đăng trên tạp chí Journal of Business Research – tạp chí ngoại hạng chuyên ngành thuộc chuyên ngành hẹp Marketing theo hệ thống xếp hạng công bố quốc tế của TDTU. Nghiên cứu này đã làm sáng tỏ sự cần thiết phải thực hiện các chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu duy trì sự phát triển thương hiệu cho các nhà quản lý.

Với những định hướng trên, Viện IBEP hy vọng sẽ đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững.

Trân trọng,

Tập thể chuyên gia Viện IBEP.

Chuyên mục