Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

The effect of authenticity perceptions and brand equity on brand choice intention

Viện IBEP hân hạnh giới thiệu một kết quả nghiên cứu mới: “The effect of authenticity perceptions and brand equity on brand choice intention”, tam dịch tiếng Việt: “Ảnh hưởng của nhận thức về tính xác thực và tài sản thương hiệu đến ý định lựa chọn thương hiệu”. Công trình này được công bố trên Tạp chí Journal of Business Research ngày 25/01/2019, trang 1886-1915 (ISSN: 0148-2963) thuộc Nhà xuất bản Elsevier BV.  Journal of Business Research là một tạp chí quốc tế thuộc ISI, có chỉ số ảnh hưởng (IF 2018: impact factor) là 4.028, theo Journal Citation Reports (Clarivate, Mỹ) và có chỉ số H-index là 158 theo SJR (Tây Ban Nha). Theo hệ thống xếp hạng công bố quốc tế của TDTU, Journal of Business Research là tạp chí ngoại hạng chuyên ngành thuộc chuyên ngành hẹp “Marketing” (theo SJR). 

Công trình này sử dụng phương pháp phân tích đang thịnh hành trên thế giới; là kết hợp giữa phương pháp của các ngành công nghệ trong kinh doanh. “Fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA)” tạm dịch là “ Phương pháp phân tích so sánh định tính sử dụng tập mờ”. Fuzzy set là kỹ thuật sử dụng phổ biến trong lĩnh vực điện – điện tử. Phương pháp này là một ứng dụng nghiên cứu mới vào lĩnh vực khoa học xã hội. Mô hình nghiên cứu dựa trên nghiên cứu của các học giả hàng đầu thế giới như Lu et al. [2015] và Huarng [2016] nhằm khẳng định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn thương hiệu của khách hàng. Nghiên cứu đã làm sáng tỏ sự cần thiết phải thực hiện các chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu duy trì sự phát triển thương hiệu cho các nhà quản lý.

ISI-QTKD.png

Ảnh chụp xếp hạng của Journal of Business Research 

Tác giả chính của công trình này là TS. Phạm Thị Minh Lý thuộc Khoa Quản trị kinh doanh TDTU. Nghiên cứu còn có sự đóng góp của TS. Phùng Minh Tuấn và ThS. Nguyễn Trung Tín từ Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh (IBEP). Ðây là công trình được thực hiện dài hạn và rất công phu; vì những sản phẩm nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Business Research có yêu cầu rất cao về tính mới và tiên phong trong lĩnh vực khoa học của bài báo. Bài báo này đã từng được trình bày tại hội thảo GIKA (global innovation & knowledge academy) và đạt giải thưởng xuất sắc.

ISI-QTKD-1.png

Ảnh bài báo trên Journal of Business Research 

Chuyên mục