Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

ThS. Hà Ngọc Minh
ThS. Hà Ngọc Minh

Giám đốc công ty LVL Global Corp

Giám đốc công ty LVL GLOBAL CORP, chuyên gia trong lĩnh vực Internation Freight Forwarding/Shipping, từng là giám đốc vận hành của Damco Sea & Air Pte (Singapore Rep.Off.)