Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

THỰC TRẠNG CÁC DOANH NGHIỆP

Hơn 30% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát xem chuyển đổi số là vấn đề sống còn, xác nhận hiệu quả trên nhiều khía cạnh như thấu hiểu khách hàng, tăng năng suất lao động, tăng tốc sáng tạo… Doanh nghiệp của anh chị đang nằm trong số đó?

(Khảo sát của IDC năm 2018*)

(Mô hình chuyển đổi hướng đối tượng)

Doanh nghiệp của anh/chị đang cần chuyển đổi số?

CÁC BƯỚC IBEP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CHUYỂN ĐỔI SỐ

Khảo sát

Đánh giá toàn diện năng lực & khả năng thích nghi chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Phân tích thiết kế hệ thống

Trên quy trình hiện có, đánh giá khả năng đáp ứng của các giải pháp công nghệ hiện hữu.

Tư vấn tối ưu quy trình

Tư vấn cải tiến quy trình vận hành theo hướng tinh gọn, chú trọng hiệu suất & dễ dàng áp dụng công nghệ.

Đánh giá nhà cung cấp

Cùng với Doanh nghiệp đánh giá năng lực của nhà cung cấp thông qua bộ câu hỏi thực tiễn.

Quản trị dự án

Theo sát, quản trị, đảm bảo tiến độ dự án & phần mềm đáp ứng được các bộ tiêu chí đề ra.

Chuyển giao công nghệ

IBEP luôn tìm kiếm, ứng dụng những giải pháp chuyển đổi số tiên tiến nhất ở cả trong và ngoài nước.

Người đồng hành cùng bạn

ThS. Nguễn Cường Thịnh

Giám đốc thương hiệu của Dell

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar
  • Thành viên hội đồng cố vấn của Hiệp hội Sales và Marketing quốc tế, giảng viên chính chương trình Techcombank, ILA, Vietcapital Bank ….đào tạo Sales & Marketing quốc tế SCPS của Hiệp hội Sales & Marketing Quốc tế có mặt trên hơn 62 quốc gia. Có kinh nghiệm bán hàng dự án và B2B.

05 yếu tố cốt lõi để chuyển đổi thành công ở quy mô lớn

ĐĂNG KÝ ĐỂ GIỮ CHỔ NGAY